Passenger Focus Annual Report and Accounts 2008-9 – Welsh translation – Adroddiad Blynyddol

16 July 2009

Fel y corff gwarchod teithwyr annibynnol, mae Ffocws ar Deithwyr wedi ymdrechu i fod yn
ddylanwadol yn ystod y 12 diwethaf. Beth a gyflawnwyd gennym ar ran teithwyr rheilffyrdd a
bysiau? Wel, dim ond dechrau mae ein gwaith ar gynrychiolaeth bysiau, ond rydym wedi cynhyrchu darn o waith ymchwil ar brisiau gostyngol a groesewir yn eang gan y sawl sy?n asesu?r canlyniadau ar y cynllun prisiau yn genedlaethol.

Annual Report Welsh version - Adroddiad Blynyddol.pdf
Download
Liked it, or found it useful? Please share on social media and help spread the word!