Profiad teithwyr mewn gorsafoedd heb staff

24 February 2011

Gorsafoedd yw’r pyrth i’r rhwydwaith rheilffyrdd ac maent yn elfen hanfodol o brofiad cyffredinol teithwyr ar eu
taith. Mae boddhad teithwyr o ran y gorsafoedd yng Nghymru yn is na’r cyfartaledd ym Mhrydain Fawr. Mae
gan Gymru hefyd nifer fawr o orsafoedd heb staff. Arweiniodd y ffactorau hyn Ffocws ar Deithwyr i gomisiynu
Canolfan Ymchwil Trafnidiaeth Cymru ym Mhrifysgol Morgannwg i gynnal ymchwiliad manwl o brofiadau teithwyr
wrth ddefnyddio gorsafoedd rheilffordd yng Nghymru sydd heb staff, yn ogystal ag amlygu meysydd ar gyfer gwelliant.

pf_welsh_unstaff_stat_proj_sum_v1.pdf
Download
Liked it, or found it useful? Please share on social media and help spread the word!