Research report – Welsh routes – Welsh translation – Adroddiad Ymchwil – Llwybrau yng Nghymru

13 May 2009

Ym mis Mawrth 2008 cynhaliodd Ffocws ar Deithwyr arolwg gyda 2632 o deithwyr ar bedwar llwybr sy?n gwasanaethu Cymru 829 ar linell Cambrian, 665 ar linell y Gororau, 528 ar lwybr Valley Lines a 610 yn Ne-orllewin Cymru.
Cynhaliwyd yr arolwg i ddeall barn teithwyr ynghylch y gwasanaethau presennol ar y llwybr ac ynghylch newidiadau a gwelliannau dichonol.

AdroddiadYmchwil-LlwybrauyngNghymru.pdf
Download
Liked it, or found it useful? Please share on social media and help spread the word!