Welsh Language Scheme – Welsh translation – Cynllun Iaith Gymraeg

09 June 2009

Dan Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993, mae?n rhaid i bob corff cyhoeddus sy?n darparu gwasanaethau i?r cyhoedd yng Nghymru baratoi cynllun yn nodi sut y
bydd yn darparu?r gwasanaethau hynny yn Gymraeg. Dyma Gynllun Ffocws ar Deithwyr.

welsh_language_scheme__welsh_final.pdf
Download
Liked it, or found it useful? Please share on social media and help spread the word!